Desam Manade Song Lyrics – Jai Movie (2004)
Desam Manade Song Lyrics

Desam Manade Song Lyrics – Jai Movie (2004)

నాననినాన నాననినాన..నాన నాన నననా నానా..  దేశం మనదే తేజం మనదే..దేశం మనదే తేజం మనదే..ఎగురుతున్న జెండా మనదే..నీతి మనదే జాతి మనదే..ప్రజల అండదండా మనదే.. అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో..ఆత్మీయరాగం ఉంది ఈ గాలిలో..ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా..ఏ…

Continue Reading Desam Manade Song Lyrics – Jai Movie (2004)